Науково-експериментальна діяльність

/Files/images/Волобуєва О.О..jpg

Координатор експерементальної діяльності
Волобуєва Олена Олексіївна
Викладач спеціаліст вищої категорії
Заступник директора з навчальної роботи

Здобутки методичної служби училища та групи творчих педагогів в рамках проекту TACIS щодо удосконалення освітніх послуг у секторі сільського господарства знайшли однодумціву науковій сфері.

Так у 2009 році спільно з інститутом ПТО Національної академії педагогічних наук України ПТУ № 74 розпочало дослідно – експериментальну роботу у форміекспериментального майданчика з теми «Використання кейс-технології, при викладанні спецдисциплін в ПТНЗ аграрного профілю, завданням якого є розробка і експериментальна перевірка дидактичних комплексів по використанню кейс-технологій, розробка методичних рекомендацій до використання кейс-технологій, проведення практичних семінарів, тренінгів та індивідуальних консультацій.

Учасниками експерименту є:

· наукові працівники лабораторій методик інституту ПТО НАПН України на чолі з керівником – Слатвінською Оленою Анатоліївною ,старшим науковим співробітником (керівник проекту)

· голови методичних комісій, викладачі спецдисциплін, майстри виробничого навчання, учні ПТУ № 74.

Експериментальна діяльність розрахована на 3 роки (2009 – 2012рр.) в три етапи:

Перший етап – Констатувальний (01.02.2009 – 31.12.2009р.)

Другий етап - Формувальний (01.01.2010 – 31.12.2011р.)

Третій етап – Узагальнювальний (01.01.2012 – 31.12.2012р.)

Для проведення експерименту було обрано 2 паралельних групи, які здобувають професію «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник, водій автомобіля». Навчальний процес в одній з двох паралельних груп (127 – ТМ – 09) було організовано з використанням кейс-методу.

Проведене анкетування учнів щодо актуальності та мотивації діяльності в рамках науково – експериментального дослідження дало такі результати:

· 91% учнів вважають, що кейс-технології допоможуть їм вирішувати будь-які проблеми у подальшій професійній діяльності;

· 80% учнів мають бажання вчитися в групі, де викладають учбові дисципліни на основі кейс-методу;

· 83% учнів задоволені результати свого навчання з предметів, де використовується кейс-метод;

· 72% педагогів вважають, що в опануванні спеціальності допомагають спецдисципліни, де використовують кейс-метод.

На сьогоднішній день творчою групою педагогів, які являються учасниками експерименту, створено ряд дидактичних комплексів із застосуванням кейс-методу з предметів «Агротехнологія», «Трактори», «Сільськогосподарські машини», «Правила дорожнього руху». Всі вони успішно проходять апробацію з позитивним кінцевим результатом, який дає впевненість у покращенні якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Паралельно з цим, за результатами роботи розробляються методичні рекомендації щодо застування кейс-методу у навчальному процесі та готуються матеріали для проведення семінарів та тренінгових занять для педагогічних працівників ПТНЗ, які зацікавлені у інноваційних змінах системи професійної освіти України.

Кiлькiсть переглядiв: 190

Коментарi